Er is een nieuwe versie van Aquo-kit online: versie 3.6.2. Deze versie bevat de nieuwe module ‘Monitoring’, waarmee waterbeheerders zelf hun (KRW)monitoringprogramma’s kunnen importeren, controleren én wijzigen. Zij kunnen deze nieuwe functionaliteit direct al gebruiken voor de aanstaande actualisatie van het KRW-monitoringprogramma 2019, ten behoeve van de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Daarnaast zijn ook de monitoringprogramma’s voor het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) en het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO) in Aquo-kit opgenomen. Aquo-kit is nu de complete tool-kit voor het thema waterkwaliteitsmonitoring. Uitgangspunt hierbij is altijd dat het beheer van gegevens door bronhouders in hun eigen systemen plaatsvindt.

En de ontwikkelingen van Aquo-kit gaan door. Zo werken we verder aan de volgende versie waarin:

  • de hoeveelheid projectieregels kunnen worden verminderd door het (optioneel) toepassen van stofgroepen i.p.v. individuele stoffen;
  • de laatste lijst met fouten uit het 'Protocol Toetsen en KRW-beoordeling 'worden verwerkt.

De komende dagen zullen we, voor gebruik van het KRW-monitoringprogramma 2022-2027, ook de door de waterbeheerders correct aangeleverde KRW-oppervlaktewaterlichamen voor SGBP 2022-2027 inlezen in de database van Aquo-kit.

Het overzicht met alle wijzigingen in deze versie van Aquo-kit vindt u op onze website. We wensen u succes met het werken in Aquo-kit 3.6.2! We stellen het op prijs als u uw ervaringen met ons wilt delen via servicedesk@ihw.nl.

Logo van Aquo-kit