6 april 2020 
De Observant in Amersfoort

Datum en tijd 
Donderdag 9 april 2020

Locatie  

De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort

Onderwerp
Dit symposium wordt georganiseerd door Deltares. Op dit moment zijn ze druk bezig met de invulling van het programma. Suggesties zijn van harte welkom en kunnen tot 20 januari 2020 gemaild worden naar emissieregistratie@deltares.nl. Aan deelname van het symposium zijn geen kosten verbonden, aanmelding is echter wel verplicht. Houd de nieuwsbrief EmissieRegistiratie Water of de website van Deltares in de gaten voor het programma en het tijdstip wanneer de inschrijving open gaat.