Het Informatiehuis Water (IHW) heeft een eigen bestuur en daarnaast staan we onder leiding van directeuren vanuit de drie samenwerkende organisaties: Rijkswaterstaat (namens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), de Unie van waterschappen (namen de waterschappen) en het Interprovinciaal Overleg (namens de provincies). Het Directeurenoverleg (DO) gaat over de dagelijkse aansturing van het IHW. Naast de reguliere leden nemen ook twee adviserende leden deel aan het DO. Het DO komt eens in de zes weken bijeen. Hieronder stellen de DO-leden zich voor.