Het Informatiehuis Water (IHW) heeft een eigen bestuur en daarnaast staan we onder leiding van directeuren vanuit de drie samenwerkende organisaties: Rijkswaterstaat (namens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), de Unie van waterschappen (namen de waterschappen) en het Interprovinciaal Overleg (namens de provincies). Het Directeurenoverleg (DO) gaat over de dagelijkse aansturing van het IHW. Naast de reguliere leden nemen ook twee adviserende leden deel aan het DO. Het DO komt eens in de zes weken bijeen. Hieronder stellen de DO-leden zich voor.

Martin Kuipers

Martin Kuipers 

Functie: Voorzitter directeurenoverleg

Martin Kuipers heeft namens de waterschappen zitting in het directeurenoverleg.

Quote:  Een afzonderlijk waterschap, een afzonderlijke provincie en ook Rijkswaterstaat alleen, kan een aantal zaken niet realiseren zonder samenwerking te zoeken. Om tot landelijke informatiebeelden te komen over water, is het goed en noodzakelijk dat we dit dus samen realiseren binnen het Informatiehuis Water, kwalitatief hoogwaardig en tegen de maatschappelijk laagste kosten. Ik wil vanuit mijn rol een positieve bijdrage leveren aan het succes van deze informatieketen.

Henry Meijdam

Henry Meijdam

Functie: Lid directeurenoverleg

Henry Meijdam heeft namens de provincies zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Het Informatiehuis Water zorgt voor droge voeten binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet. 

Karin Middeljans

Karin Middeljans 

Functie: Lid directeurenoverleg

Karin Middeljans heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Het Informatiehuis Water is een voorbeeld van hoe we in Nederland met alle waterbeheerders informatie verzamelen en delen. Ik vind het een ‘groot goed’ dat we vanuit een landelijk perspectief betrouwbare informatie over ‘ons’ water kunnen publiceren en rapporteren.    

Ruud Kersten

Ruud Kersten

Functie: secretaris directeurenoverleg

Ruud Kersten heeft namens het Informatiehuis Water zitting in het directeurenoverleg.

Wim Hoogenboom

Wim Hoogenboom

Functie: Adviseur directeurenoverleg

Wim Hoogenboom heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Water stroomt van hoog naar laag. Water laat zich niets gelegen liggen aan onze beheergrenzen. Om te zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water is het delen van informatie over het water voor alle beheerders noodzakelijk. Het Informatiehuis Water is een belangrijke speler om het delen van informatie te stimuleren en te realiseren. Daar draag ik graag aan bij.

Gerard Smits

Gerard Smits 

Functie: Adviseur directeurenoverleg

Gerard Smits heeft namens de waterschappen zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Water houdt zich niet aan grenzen die door de mens worden geschapen, of dit nu polder-, gemeente-, provincie- of landsgrenzen zijn. Willen we in een stroomgebied kunnen genieten van het water, omdat het altijd beschikbaar en schoon is? Dan moeten we hierover met alle partijen die daar invloed op hebben, afspraken maken. En daarvoor heb je betrouwbare informatie nodig. Het Informatiehuis Water zorgt samen met waterbeheerders voor deze uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.