Tijdens het slotakkoord van de IHWeek heeft het bestuur van het Informatiehuis Water (IHW) de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee is het samenwerkingsprogramma IHW verlengd tot en met 2028. De waterdata blijven dus stromen!

Het bestuur benadrukt het belang van data delen binnen de watersector. Als Informatiehuis Water zijn wij hier blij mee. Wij kijken uit naar verdere samenwerking met u de komende jaren!