21 april 2021
14:00 - 16:00 uur
Online

In het kader van onderlinge samenwerking wisselen overheidsorganisaties veel informatie uit. Het is daarbij belangrijk dat we hetzelfde verstaan onder de gegevens die we gebruiken en dat we gemeenschappelijke afspraken maken over hoe we gegevens beschrijven en uitwisselen. Vanuit die achtergrond is het Metamodel voor informatiemodellen (MIM) opgezet. MIM biedt een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het maken van informatiemodellen. De afspraken reiken over de grenzen van bestuurslagen heen en zijn toepasbaar in uiteenlopende domeinen.

Benieuwd of en hoe MIM u verder kan helpen? Meld u dan aan voor de MIM factor! De MIM factor wordt georganiseerd door Geonovum. Vanuit het Informatiehuis Water laat Koos Boersma tijdens deze sessie zien hoe de watersector MIM gebruikt.