Leveranciers en afnemers van data opgelet! Voor iedereen die gegevens afneemt of aanlevert, is het ‘databeleid Informatiehuis Water' van belang. In dit document staat het beleid voor de inwinning van gegevens en de verstrekking van gegevens voor rapportageverplichtingen aan derden beschreven. Het gaat hier in het bijzonder om de gegevens van de waterbeheerders, de bronhouders.

Eenmalige inwinning, meervoudige verstrekking en open data

Dit betreft alle gegevensbronnen die bij het Informatiehuis in beheer komen. In ons databeleid staat beschreven welke gegevens beschikbaar zijn, onder welke voorwaarden deze verstrekt moeten worden en welke diensten het Informatiehuis Water levert rondom deze gegevens. Belangrijke uitgangspunten zijn: eenmalige inwinning, meervoudige verstrekking en open data.

Databeleid Informatiehuis Water