In ons databeleid hebben we vastgelegd hoe wij omgaan met de gegevens van waterbeheerders bij het inwinnen en beschikbaar stellen van data. Bijvoorbeeld voor rapportageverplichtingen aan derden. We sluiten daarbij aan op andere relevante besluiten, zoals het open databeleid van de overheid en het protocol van het Bestuursakkoord Water.

In ons databeleid staat beschreven welke gegevens beschikbaar zijn, onder welke voorwaarden ze verstrekt worden en welke diensten wij leveren met deze gegevens. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij: eenmalige inwinning, meervoudige verstrekking en open data.

Wij passen ons databeleid toe op al onze diensten en producten en op alle gegevensbronnen die wij in beheer nemen.

Databeleid Informatiehuis Water