Leveranciers en afnemers van data opgelet! Voor iedereen die gegevens afneemt of aanlevert, is het ‘databeleid' van belang. In dit document staat het beleid voor de inwinning van gegevens en de verstrekking van gegevens voor rapportageverplichtingen aan derden beschreven. Het gaat hier in het bijzonder om de gegevens van de waterbeheerders, de bronhouders.