Leveranciers en afnemers van data opgelet! Voor iedereen die gegevens afneemt of aanlevert, is het ‘databeleid' van belang. In dit document staat het beleid voor de inwinning van gegevens en de verstrekking van gegevens voor rapportageverplichtingen aan derden beschreven. Het gaat hier in het bijzonder om de gegevens van de waterbeheerders, de bronhouders.

Eenmalige inwinning, meervoudige verstrekking en open data

Dit betreft alle gegevensbronnen die bij het Informatiehuis (IHW) in beheer komen. In het document staat beschreven welke gegevens beschikbaar zijn, onder welke voorwaarden deze verstrekt moeten worden en welke diensten het IHW levert rondom deze gegevens. Belangrijke uitgangspunten zijn: eenmalige inwinning, meervoudige verstrekking en open data.

Databeleid en dataprotocol water

Het databeleid heeft alleen betrekking op gegevens die het IHW verstrekt: data voor (inter)nationale rapportageverplichtingen. Het databeleid is een voorloper voor een meer landelijk kader: het dataprotocol water. Hierin worden afspraken gemaakt over hoe de gezamenlijke waterbeheerders met hun gegevens omgaan. Onderdeel hiervan is het gebruik van standaarden waarbij het IHW met name de Aquo-standaard inbrengt. 

Databeleid IHW