25 november 2022
10:00 - 12:00 uur
Online

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB, IHW en Stichting RIONED. Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO. Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar. Het karakter van het overleg op 25 november 2022 is besluitvormend. Meer informatie over de vergaderdata en de verslagen.