26 juni 2020 (10:00 - 12:00 uur) 
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Datum en tijd
Vrijdagochtend 26 juni 2020 van 10:00 tot 12:00 uur 

Locatie
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Doelgroep
Gebruikers van  de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO

Onderwerp
Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB, IHW en Stichting RIONED. Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO. Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar. Tijdens dit overleg beslist het CCvD-D over de ingediende wijzigingen voor de Aquo update 2020-06. 
Meer informatie over de vergaderdata en de verslagen.