27 september 2019 (10:00 - 12:00 uur) 
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Datum en tijd
Vrijdagochtend 27 september 2019 van 10:00 tot 12:00 uur 

Centraal college van Deskundigen Datastandaarden

Locatie
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Doelgroep
Gebruikers van  de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO

Onderwerp
Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB, IHW en Stichting RIONED. Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO. Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar. Tijdens dit overleg staat kennisdeling centraal. 
Meer informatie over de vergaderdata en de verslagen.