Waterdata uniform beschikbaar stellen aan gebruikers. Daar werkt Rijkswaterstaat (RWS) aan met het programma Beschikbaar Maken Waterdata (BMW).

Binnen BMW vernieuwt RWS de centrale voorziening voor de registratie van haar meetgegevens: het Waterstaat Register Data (WRD). Een prachtige ontwikkeling hierin is dat de Aquo-standaard wordt geïmplementeerd in de WRD waardoor de waterdata daadwerkelijk uniform beschikbaar komen. Voor het uitwisselen van de waterdata gebruikt het programma BMW de Digitale Delta API, welke gekoppeld is aan de Aquo-standaard.

Met deze ontwikkeling hebben we als watersector een heel mooie stap gezet in het verder uniform uitwisselen van meetgegevens. Iets dat het Informatiehuis Water als beheerder van de Aquo-standaard van harte toejuicht. Wilt u meer weten over het BMW programma? Neem dan contact op met Paul Gerrits, programmamanager BMW, via bmw@rws.nl.

schematische weergave programma BMW