Het Informatiehuis Water (IHW) gaat het beheer van de Digitale Delta API (DD-API) overnemen van Rijkswaterstaat.

De samenwerkingspartners binnen het IHW hebben onlangs akkoord gegeven voor deze overdracht. De komende tijd bereiden we samen met Rijkswaterstaat de overdracht van het beheer voor. Het plan is om de DD-API onder te brengen bij de Aquo-standaard. Hierdoor wordt het mogelijk om duidelijke betekenis te geven aan de inhoud van de API. Dit was een belangrijk advies uit het in 2019 gehouden Water-API-seminar. Via onze website en nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de voortgang van het in beheer nemen van de DD-API.