Het Basismodel geo-informatie, NEN 3610.2011, is herzien.

Deze norm geeft regels voor het eenduidig beschrijven, uitwisselen en online publiceren van geo-informatie en vormt de basis van onderliggende sectorale informatiemodellen. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van informatiemodellen en de publicatie daarvan was een herziening van de norm nodig. Voortaan conformeert NEN 3610 zich aan het Metamodel voor Informatiemodellen (MIM). De Aquo-standaard is gebaseerd op NEN 3610 en ook geconformeerd aan MIM. Dit maakt de relatie tussen NEN 3610 en de Aquo-standaard nog eenvoudiger. Meer informatie over dit normontwerp vindt u op de website van NEN .