5 juli 2021
13:00 - 15:00 uur
Online

Kennis van de Aquo-standaard is niet alleen voor waterbeheerders van belang. Ook inkopers en bestuurders moeten ervan weten. En dan vooral wat het voor de eigen organisatie betekent dat de Aquo-standaard op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie staat. Voor overheden is het verplicht om de Aquo-standaard toe te passen bij het digitaal uitwisselen van watergegevens. Dit houdt in dat medewerkers binnen uw organisatie ervoor moeten zorgen dat afspraken uit de Aquo-standaard geïntegreerd worden in onder andere offerte-aanvragen, databaseontwerpen en documenten over architectuur. Hiervoor is kennis van de Aquo-standaard essentieel. Daarom organiseren wij deze online sessie Aquo voor bestuurders en inkopers. Wij kijken ernaar uit om met u het gesprek aan het gaan.

Doelgroep:
Bestuurders en inkopers bij waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat.

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan deze sessie? Meld u dan voor 30 juni aan via servicedesk@ihw.nl.