De Aquo-standaard is de ruggengraat voor het uitwisselen van informatie over water. Aquo maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. De standaard draagt daarmee bij aan kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd en geld op.

Open standaard

De Aquo-standaard is een open standaard en staat op de lijst met ‘pas toe of leg uit‘-standaarden van de overheid. De Aquo-standaard bestaat uit meerdere onderdelen. Alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden.

Aquo.nl

Het Informatiehuis Water beheert en ontwikkelt de Aquo-standaard en heeft een aparte website ingericht voor alle Aquo-gerelateerde informatie en tools op www.aquo.nl. U vindt hier het laatste Aquo-nieuws en kunt zich abonneren op de Aquo-nieuwsbrief.  

Wijzigingen op Aquo-standaard

Aquo is een open standaard en daarmee van ons allemaal. U kunt wijzigingsvoorstellen indienen als u vindt dat iets toegevoegd moet worden of anders moet. Die wijzigingsvoorstellen gaan via een expertgroep en/of de technische werkgroep naar het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D). Dit college accordeert de wijzigingsvoorstellen. 

Een wijzigingsvoorstel dient u in bij de Servicedesk IHW. U kunt ook bij de servicedesk terecht als u wilt deelnemen aan de technische werkgroep Aquo of een van de Aquo-expertgroepen.