Bij het Informatiehuis Water (IHW) werken wij aan de inrichting van een wiki-omgeving voor de Aquo-standaard. De verschillende onderdelen van de standaard, zoals de Aquo-domeintabellen en het Aquo-lex, worden in de semantische wiki-omgeving volgens de W3C-standaarden met linked data beschikbaar gesteld: begrijpelijk en toepasbaar. Hiermee zetten we een belangrijke volgende stap in de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de standaard.