Dit kunnen we volmondig zeggen als het gaat om de informatiestroom Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW)

Na evaluatie met Rijkswaterstaat en het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden blijkt dat er enkele procesafspraken beter kunnen, maar dat Aquo-kit als tool voldoet voor de LEW. Dit voorjaar is Aquo-kit uitgebreid met de functionaliteit om monitoringgegevens te valideren. Hiermee kunnen waterbeheerders hun gegevens direct na het invoeren in Aquo-kit controleren op volledigheid en juistheid. Dat scheelt zowel voor de waterbeheerder als voor het Informatiehuis Water veel tijd. In het verleden kostte deze omvangrijke informatiestroom ons mensmaanden aan werk. Dat is nu door Aquo-kit dus significant verminderd. Om u een idee te geven van de omvang, hierbij enkele aantallen uit de LEW 2020:

  • 350.000 biologische meetwaarden op bijna 6.000 meetpunten
  • 2.250.000 fysisch-chemische meetwaarden op ruim 9.000 meetpunten.

Al deze waardevolle data verzamelen wij bij het Informatiehuis Water. We werken nu aan het beter publiekelijk beschikbaar stellen hiervan.