13 oktober 2022
10:00 - 12:00 uur - Expertgroepen Afvalwaterketen & Ecologie
14.00 - 16.00 uur - Expertgroepen Chemie en Waterveiligheid / -systeem
Online

Het Informatiehuis Water beheert de Aquo-standaard: de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevens binnen voor de watersector. Een taal leeft. Zo groeit ook de Aquo-standaard mee met de ontwikkelingen in het waterbeheer. Gebruikers kunnen wijzigingsvoorstellen (Request for Change – RfC) op de Aquo-standaard indienen. Voor het afhandelen van RfC’s hebben we samen met de gebruikers de wijzigingsprocedure vastgesteld. Conform deze procedure beoordelen de Aquo Expertgroepen de ingediende wijzigingsvoorstellen op inhoud. Hiervoor komen ze circa twee keer per jaar bijeen. Er zijn expertgroepen voor de werkvelden Chemie, Afvalwaterketen, Ecologie en Waterveiligheid / -systeem.

Het karakter van de expertgroepoverleggen op 13 oktober 2022 is adviserend. In de ochtend (10.00 - 12.00 uur) vinden de EG's Afvalwaterketen en Ecologie plaats en in de middag (14.00 - 16.00 uur) de EG's Chemie en Waterveiligheid / -systeem

Het doel en de werkwijze van een expertgroep staan beschreven op onze Aquo-website(externe link). De agenda en vergaderstukken sturen wij circa een week van tevoren aan de deelnemers toe.

Aanmelden    
Wilt u deelnemen aan één van de expertgroepen?  Neem dan contact met ons op via servicedesk@ihw.nl.