14 mei 2020 (14:00 - 16:00 uur) 
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Datum en tijd 
Donderdag 14 mei 2020 van 14.00 tot 16.00 uur

Doelgroep
Leden van de Expertgroep Chemie

Locatie  
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Onderwerp
Het Informatiehuis Water beheert de Aquo-standaard: de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevens binnen voor de watersector. Een taal leeft. Zo groeit ook de Aquo-standaard mee met de ontwikkelingen in het waterbeheer. Gebruikers kunnen wijzigingsvoorstellen (Request for Change – RfC) op de Aquo-standaard indienen. Voor het afhandelen van RfC’s hebben we samen met de gebruikers de wijzigingsprocedure vastgesteld. Conform deze procedure beoordelen de Aquo Expertgroepen de ingediende wijzigingsvoorstellen op inhoud. Hiervoor komen ze circa twee keer per jaar bijeen. Er zijn expertgroepen voor de werkvelden Chemie, Afvalwaterketen, Ecologie en Waterveiligheid / -systeem. Het doel en de werkwijze van een expertgroep staan beschreven op onze Aquo-website

De agenda en vergaderstukken sturen wij circa een week van tevoren aan de deelnemers toe.

Aanmelden    
Wilt u deelnemen aan de Expertgroep Chemie?  Neem dan contact met ons op via servicedesk@ihw.nl.