Begin 2020 zijn we gestart met het toevoegen van begrippen uit het project Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet Waterbeheer (UIVO-W) in Aquo-lex. Deze begrippen zijn ook beschikbaar in de stelsel catalogus van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Als vervolgstap werken we nu samen met het DSO aan een technische koppeling tussen de stelsel catalogus en de Aquo-standaard. Hierdoor worden de begrippen die relevant zijn voor het waterbeheer nog beter vindbaar en eenvoudiger te beheren. De planning is om deze koppeling met de livegang van de nieuwe wiki-omgeving voor de Aquo-standaard beschikbaar te hebben. Via onze nieuwsbrieven en website houden wij u op de hoogte van de voortgang.