De acties voor de KRW-toestandsbepaling 2020 voor oppervlaktewater zijn gestart. De werksessies op 14 en 15 april vormden de aftrap hiervoor. Dit jaar is de KRW-toestandsbepaling extra belangrijk, omdat het resultaat ervan opgenomen wordt in de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de bijbehorende factsheets.