Informatiehuis Water - homepage

Waterkwaliteitsportaal

wkp_uniforme_data.jpg

Het Waterkwaliteitsportaal is een toekomstbestendige applicatie voor het uitwisselen van waterkwaliteitsgegevens. Het is voor waterbeheerders de motor om correct en consistent te rapporteren over de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Waterveiligheidsportaal

WVP13.jpg

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen 'Beoordeling' en 'Versterking' van de primaire waterkeringen in Nederland. De Waterwet 2017 staat daarin centraal.