Informatiehuis Water - homepage

Informatiestromen

favicon.jpg

Door procesondersteuning bij informatie-stromen voor grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit en waterveiligheid helpen we waterbeheerders bij het eenduidig toegankelijk maken van water-informatie (zoals de KRW-factsheets en de Nationale basisbestanden primaire waterkeringen).

IHW-netwerkdag 2017

netwerkdag2016.jpg

Wij nodigen u van harte uit voor deze boeiende dag op 9 november 2017. Vol trots bieden wij u een programma met inspirerende key-note presentaties en uitdagende workshops. Klik op onderstaande link voor het complete programma en om u aan te melden! Tot 9 november!
Aquo-kit

Aquo-kit.jpg

Met Aquo-kit kunnen waterbeheerders monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen, en kan gebruikt worden voor KRW- en eigen rapportages.

Waterkwaliteitsportaal

wkp_uniforme_data.jpg

Het Waterkwaliteitsportaal ondersteunt waterbeheerders bij het uitwisselen van waterkwaliteitsgegevens. Zodat zij correct en consistent kunnen rapporteren over de Kaderrichtlijn Water.

Waterveiligheidsportaal

WVP13.jpg

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen 'Beoordeling' en 'Versterking' van de primaire waterkeringen in Nederland. De Waterwet 2017 staat daarin centraal.