Informatiehuis Water nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2013 - Waterdata

Uitvraag waterkwaliteitsgegevens

Vorige week heeft het IHW de waterbeheerders gevraagd om gegevens aan te leveren voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Deze gegevens worden voor diverse nationale en Europese rapportages gebruikt. Door deze gegevens centraal onder te brengen bij het IHW, kan men gemakkelijk aan deze rapportageverzoeken voldoen. Sinds de oprichting van het Informatiehuis Water wordt de uitvraag voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit jaarlijks opgevraagd bij de diverse waterbeheerders. Het IHW  controleert of de gegevens compleet zijn en slaat de data centraal op in één database. Rapportages kunnen zo snel en gemakkelijk gemaakt worden, in lijn met het principe ‘eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken'. Lees meer

Bodem en Water, samen door het digitale kanaal

In opdracht van het College Standaardisatie werkt het IHW samen met het SIKB aan harmonisatie van definities, domeintabellen en uitwisselformaten van bodem- en watergegevens. Door de Aquo-standaard goed af te stemmen op de standaard voor waterbodemgegevens kunnen waterbeheerders gemakkelijker gegevens uitwisselen. Lees meer

Aanbevelingen informatievoorziening primaire waterkeringen

In de eerste helft van 2012 heeft het IHW in opdracht van het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) een beknopt onderzoek uitgevoerd naar de informatievoorziening over primaire waterkeringen. Uit dit rapport komt naar voren dat er tal van inefficiënties zijn die leiden tot onnodig hoge kosten bij de waterbeheerders en de Rijksoverheid. Het IHW heeft een voorstel gedaan om de efficiency op korte termijn te verbeteren. Dit voorstel is door de Stuurgroep aangenomen.  Lees meer

Op de agenda: Beurs Overheid & ICT

Het Informatiehuis Water is dit jaar te vinden op de beurs Overheid & ICT (23 t/m 25 april) in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van dit jaar is: Informatie als sleutel voor de slimme overheid! Ontmoet ons bij onze stand op het overheidspaviljoen of neem deel aan de workshop op dinsdag. U kunt zich gratis aanmelden via onze website. Lees meer

IHW goes social

Volg de nieuwste ontwikkelingen over het Informatiehuis Water op Twitter & LinkedIn:
  • Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Twitter
  • Discussieer mee op LinkedIn
  linkedInTwitter